Έργα σε κάθε γειτονιά του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού | Ασφαλτόστρωση
Έργο σε κάθε γειτονιά
Μάρτιος 14, 2019
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Πρωταθλητής στην ανακύκλωση
Πόλη καθαρή – Πρωταθλητές στην ανακύκλωση
Μάρτιος 14, 2019
Εμφάνισέ τα όλα

Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια

Ξυριδάκης - Δήμαρχος - Πιλοτική προστασία και ασφάλεια

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προληπτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων και ασύμμετρων απειλών. Προασπίζει στην πράξη την ζωή και την ασφάλεια των δημοτών.

  • Αποψιλώθηκαν και καθαρίστηκαν 450 στρέμματα.
  • Καθαρίζεται τακτικά το ρέμα Ποδονίφτη και έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Αττικής ώριμη μελέτη για κατασκευή βοηθητικού αγωγού στο ύψος της Φιλοθέης, για να αντιμετωπιστούν πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Ενημερώνονται γραπτά οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, που είναι υποχρεωμένοι να τα αποψιλώσουν από ξερά χόρτα, για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς.

„Είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που σύναψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία security, ώστε να πραγματοποιούνται περιπολίες σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε όλες τις περιοχές του Δήμου.”

  • Στο Δήμο μας έχει οριστεί Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών με 24ωρη λειτουργία.
  • Γίνεται καθαρισμός 2.500 φρεατίων ετησίως.
  • Φύλαξη όλων των δημοτικών κτιρίων και όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.