Εκλογές 2019: Προεκλογικές Συγκεντρώσεις

Εκλογές 2019: Παρουσίαση υποψηφίων

Εκλογές 2019: Η συνέχεια

Για μια Πόλη πρότυπο

Στιγμές του 2014