Απρίλιος 14, 2019
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης (Άλκης)

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης (Άλκης)

Απρίλιος 25, 2019
Θωμαδάκης Νικόλαος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Θωμαδάκης Νικόλαος

Απρίλιος 25, 2019
Καρράς Γιώργος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Καρράς Γιώργος

Μάιος 7, 2019
Κολοβός Αλέξανδρος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Κολοβός Αλέξανδρος

Απρίλιος 16, 2019
Λευτέρης Μανδρούκας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Μανδρούκας Λευτέρης

Μάιος 6, 2019
Αλκιβιάδης Μητσοτάκης-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Μητσοτάκης Αλκιβιάδης

Απρίλιος 16, 2019
Φαίη Μπέη-Κατσαρού υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Μπέη-Κατσαρού Φαίη

Απρίλιος 16, 2019
Κατερίνα Πετρίτση–Μουράντ υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Πετρίτση–Μουράντ Κατερίνα

Μάιος 7, 2019
Ιωάννα Σουλιώτη-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Σουλιώτη Ιωάννα