Απρίλιος 16, 2019
Διαμαντόπουλος Δημήτριος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Διαμαντόπουλος Δημήτριος

Μάιος 3, 2019
Ζούπα Σοφία-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Ζούπα Σοφία

Απρίλιος 20, 2019
Θεοδωρόπουλος Αλέξιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Θεοδωρόπουλος Αλέξιος

Απρίλιος 21, 2019
Καραγιαννόπουλος Άγγελος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Καραγιαννόπουλος Άγγελος

Απρίλιος 16, 2019
Κοκορόσκος Πάνος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Κοκορόσκος Πάνος

Απρίλιος 16, 2019
Γιάννης Κουτρουμπής υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Κουτρουμπής Γιάννης

Απρίλιος 21, 2019
Νέλλη Λάβδα - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Λάβδα Νέλλη

Απρίλιος 21, 2019
Μαρία Λιατοπούλου - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Λιατοπούλου Μαρία

Απρίλιος 18, 2019
Μεσημέρης Γεώργιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Μεσημέρης Γεώργιος