Απρίλιος 20, 2019
Βασίλης Γιαννίκος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Γιαννίκος Βασίλειος

Μάιος 3, 2019
Ζούπα Σοφία-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Ζούπα Σοφία

Απρίλιος 20, 2019
Θεοδωρόπουλος Αλέξιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Θεοδωρόπουλος Αλέξιος

Απρίλιος 18, 2019
Μεσημέρης Γεώργιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Μεσημέρης Γεώργιος

Απρίλιος 20, 2019
Γεώργιος Μούρτος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Νέο Ψυχικό

Μούρτος Γεώργιος

Απρίλιος 20, 2019
Μπαλάγκα Ευδοξία (Εβίτα)-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Μπαλάγκα Ευδοξία (Εβίτα)

Απρίλιος 20, 2019
Μυροπούλου-Μπόρα Σοφία-Άννα-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Μυροπούλου-Μπόρα Σοφία-Άννα

Απρίλιος 20, 2019
Παπαδόπουλος Γεώργιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Απρίλιος 20, 2019
Ελένη (Νένα) Πασσά-Παπαγιάννη-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Πασσά-Παπαγιάννη Ελένη (Νένα)