Μάιος 3, 2019
Βασιλοπούλου Νίκη - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Βασιλοπούλου Νίκη

Απρίλιος 16, 2019
Γεωργιάδου Αλίντα Βασιλικήυποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Γεωργιάδου Αλίντα-Βασιλική

Απρίλιος 16, 2019
Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος

Μάιος 7, 2019
Δελούκα Αικατερίνη-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Δελούκα Αικατερίνη

Απρίλιος 16, 2019
Γιώργος Δημόπουλος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Δημόπουλος Γιώργος

Απρίλιος 16, 2019
Διαμαντόπουλος Δημήτριος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Διαμαντόπουλος Δημήτριος

Απρίλιος 16, 2019
Κοκορόσκος Πάνος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Κοκορόσκος Πάνος

Απρίλιος 16, 2019
Γιάννης Κουτρουμπής υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Κουτρουμπής Γιάννης

Απρίλιος 16, 2019
Νικητιάδου Ελίνα - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Νικητιάδου Ελίνα