Απρίλιος 20, 2019
Τσιλιγκιρίδη Καλλιόπη (Πίτσα)-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Τσιλιγκιρίδη Καλλιόπη (Πίτσα)

Απρίλιος 20, 2019
Χανακούλας Θανάσης - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Χανακούλας Θανάσης

Απρίλιος 20, 2019
Χαροκόπος Παντελής - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Χαροκόπος Παντελής

Απρίλιος 20, 2019
Ευαγγελία Χορτατσιάννη - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Χορτατσιάννη Ευαγγελία

Μάιος 3, 2019
Χατζηθεοδώρου-Χαλαζωνίτη Μαγδααληνή - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Χατζηθεοδώρου Μαγδαληνή

Μάρτιος 14, 2019
Οικιστικός Χαρακτήρας Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Διασφάλιση οικιστικού χαρακτήρα Δήμου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει αποδείξει στην πράξη και όχι στα λόγια, ότι μπορεί να διασφαλίσει τον οικιστικό χαρακτήρα του Δήμου.
Μάρτιος 11, 2019
Ξυριδάκης - Δήμαρχος - Οικονομία - Ανταποδοτικά Τέλη

Οικονομία

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού είναι νοικοκυρεμένος και οικονομικά βιώσιμος παρά τη σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 60% και τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων χωρίς τους αναγκαίους πόρους.
Απρίλιος 15, 2019
Φιλοθέη – Ψυχικό: Πράσινο προάστιο για πάντα

Φιλοθέη-Ψυχικό: Πράσινο προάστιο για πάντα

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της συντήρησης του πρασίνου, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του προαστίου.
Μάρτιος 14, 2019
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Πρωταθλητής στην ανακύκλωση

Πόλη καθαρή – Πρωταθλητές στην ανακύκλωση

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού πέτυχε να κρατήσει τη πόλη καθαρή, παρά τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, αλλά και των εργαζομένων στον τομέα της Καθαριότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Δήμος αναδείχθηκε Πρωταθλητής στην Ανακύκλωση σε όλη τη χώρα.