Απρίλιος 16, 2019
Νικητιάδου Ελίνα - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Νικητιάδου Ελίνα

Απρίλιος 23, 2019
Σπύρος Παλαιορούτας - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Παλαιορούτας Σπύρος

Απρίλιος 23, 2019
Παλτζόγλου Εβελίνα - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Παλτζόγλου Εβελίνα

Απρίλιος 20, 2019
Παλυβού Γεωργία (Γιούλη)-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Παλυβού Γεωργία (Γιούλη)

Απρίλιος 23, 2019
Λεωνίδας Παπαγεωργίου - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Παπαγεωργίου Λεωνίδας

Απρίλιος 20, 2019
Παπαδόπουλος Γεώργιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Απρίλιος 20, 2019
Παπαμιχαήλ Λευτέρης-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Παπαμιχαήλ Λευτέρης

Απρίλιος 20, 2019
Ελένη (Νένα) Πασσά-Παπαγιάννη-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Πασσά-Παπαγιάννη Ελένη (Νένα)

Απρίλιος 23, 2019
Πετρόπουλος Νότης - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Πετρόπουλος Νότης