Απρίλιος 14, 2019
Ζαφρακοπούλου Σόφη υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Ζαφρακοπούλου Σόφη

Μάιος 3, 2019
Ζούπα Σοφία-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Ζούπα Σοφία

Απρίλιος 14, 2019
Ηλίας Ζαχαρόπουλος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Παντελής Ξυριδάκης | Συμμαχία Πολιτών Φιλοθέης-Ψυχικού".

Ζαχαρόπουλος Ηλίας

Απρίλιος 20, 2019
Θεοδωρόπουλος Αλέξιος-Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-ΝΕΟ Ψυχικό

Θεοδωρόπουλος Αλέξιος

Απρίλιος 25, 2019
Θωμαδάκης Νικόλαος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Θωμαδάκης Νικόλαος

Απρίλιος 21, 2019
Καραγιαννόπουλος Άγγελος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Καραγιαννόπουλος Άγγελος

Μάιος 6, 2019
Παναγής Καρέλλας - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Καρέλλας Παναγής

Απρίλιος 25, 2019
Καρράς Γιώργος - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Φιλοθέη

Καρράς Γιώργος

Απρίλιος 21, 2019
Κοκορόσκος Κώστας - Ξυριδάκης-Υποψήφιοι-Ψυχικό

Κοκορόσκος Κώστας